29 augustus 2020

Home Care

Executive Business Home Care biedt uitstekende én betaalbare 24 uurs thuiszorg op maat aan, waarbij u of uw familielid thuis kan blijven wonen. Wij bieden zorgverlening en begeleiding aan voor mensen die extra zorg nodig hebben. Onze zorg au pairs leveren 24 uurs thuiszorg op maat. We leren u graag kennen via een uitgebreide intake, waarin we goed luisteren naar uw persoonlijke zorgbehoeften.

Zodra we het juiste thuiszorgteam hebben, komt het aan op proactief beheer. Onze zorg au pairs houden toezicht op alle cliëntzorg en werken nauw samen met het zorgteam om ervoor te zorgen dat we het serviceplan volgen en de nodige aanpassingen maken. De zorg au pairs fungeren ook als contactpersoon tussen alle betrokkenen, van de cliënt tot hun familie, tot artsen en andere specialisten in de gezondheidszorg, en tot alle andere professionals die mogelijk betrokken zijn bij uw algehele ondersteuningsnetwerk. Communicatie is van cruciaal belang bij het omgaan met de complexiteit die vaak gepaard gaat met de constant veranderende omgeving van de thuiszorg.